کوچینگ (Coaching):

کوچینگ یک فرآیند همکاری است که توسط یک کوچ انجام می‌شود. کوچ، افراد را به منظور بهبود عملکرد شخصی یا حرفه‌ای هدایت می‌کند.

هدف کوچینگ:

کوچینگ به افراد کمک می‌کند تا اهداف خود را تعیین کنند، به تصمیم‌گیری‌های بهتری برسند و نقاط قوت و ضعف خود را درک کنند.

روش‌ کوچینگ:

این فرآیند از سوالات، گفت‌وگو، تمرینات و ارائه بازخورد استفاده می‌کند.

منتورینگ (Mentoring):

منتورینگ یک فرآیند یادگیری است که یک فرد (منتور) با تجربه، دانش و مهارات خود را با یک فرد دیگر (منتوری) به اشتراک می‌گذارد تا به توسعه و یادگیری فرد کمک کند.

هدف منتورینگ:

هدف اصلی منتورینگ انتقال دانش و تجربیات به فرد منتوری است و به او کمک می‌کند تا در حرفه یا زمینه خاصی پیشرفت کند.

روش‌ها:

منتورینگ اغلب به صورت یک به یک انجام می‌شود و شامل راهنمایی، توجیه، و اشتراک تجربیات شخصی است.

درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی*
نوع جلسه*